OОБЩИ УСЛОВИЯ

за правилата за работа и ползване на услугите, предоставяни на уебсайта http://dianibg.com/eshop/ от всеки един клиент-потребител.

Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

 

I. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

1.1. http://dianibg.com.eshop/ е сайт за електронна търговия по смисъла на Закона за електронна търговия.

1.2 Сайтът е собственост на ДИАНИ АВТОДИЗАЙН ЕООД Роса №12 ет.1 ап.5 обл.СОФИЯ, гр.СОФИЯ 1138, , и осъществява дейността си съгласно действащото българско законодателство.

 1.3 Дружеството осъществява търговската си дейност на адрес:  Самоковско шосе 122а

1.4. За кореспонденция потребителите на сайта могат да ползват следните телефони и адрес на електронна поща: 00359879063776, info@dianibg.com, diani_autodizain@abv.com

1.5. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър при Агенцията за вписванията и е регистриран администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

1.6. Дружеството е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.

II. ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

1.  Приемане на Общите условия и приложимо право

1.1. С влизане в сайта www.dianibg.com/eshop потребителят се съгласява, че приема изцяло и се задължава да спазва тези Общи условия

1.2 Тези Общи условия обвързват Доставчика и Потребителя, който използва сайта и при осъществяване на електронна търговия и дистанционна продажба на стоки. 

1.3. Доставчикът има право да променя Общите условия едностранно, като за Потребителя важи редакцията на Общите условия, валидни към момента на подаване на заявката.

1.4. Страните се съгласяват, че по отношение на въпроси по сключване на договора за електронни услуги, изпълнение, неизпълнение, права и задължения, отговорност за рекламация и всички други права, задължения и отношения, които възникват във връзка със Сайта и неговото използване, предоставянето и съхраняването на информация от и на него, се прилага българското право. 

 

2. Поверителност на предоставените лични данни

2.1. Неприкосновеността на предоставените от Потребителя лични данни е гарантирана посредством спазване на правилата на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и правилата създадени от Комисията за защита на личните данни.

2.2. Личните данни, които Доставчикът получава от Потребителя при поръчка, както и във връзка с каквото и да е друго използване на сайта, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време.

ІІІ. ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ И ПОРЪЧКА

  1. Поръчките се приемат от Сайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Всеки от продуктите е представен с една или повече снимки. В случай, че на снимката има повече от един предмет различни групи, Потребителят следва да има предвид, че само предметът, който е от съответния вид група е обект на продажба и цената се отнася единствено до него, не и до останалите продукти, които са представени с цел да представят продукта в съчетание с други. Когато на снимката са показани няколко продукта от една група, то предмет на продажба са всички продукти и показаната цена е обща за всички артикули.

2.1. За да поръча избрания от него продукт, Потребителят трябва задължително да попълни отбелязаните със звездичка полета.

2.2. При извършване на поръчка Потребителят трябва да въведе адреса, който ще се използва за доставка, своето име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка.

2.3. За удобство на Потребителя продуктите са разделени в категории и комплекти. Когато Потребителят хареса определен артикул той може да го добави в кошницата, при което преминава към следваща стъпка от поръчката на стоката.

2.4. След като Потребителят приключи с разглеждането и избирането на артикулите, може да влезе в менюто „Моята кошница” и да прегледа добавените от него продукти. Там ще види  продуктите със снимката към тях, единичната цена на всеки артикул, количеството, което е посочил и крайната цена за плащане. От там Потребителят има възможност да премине към поръчката, да продължи с пазаруването или да актуализира продуктите в своята кошница. Ако избере да продължи с пазаруването, Потребителят се връща в менюто със стоки, където има възможност да добави още стоки към вече избраните. В случай, че Потребителят избере бутона „Актуализирайте продуктите във Вашата кошница“ на Потребителя се дава възможност да коригира избраните в нея стоки и количества.

2.5. С натискането на бутона „Поръчай“ Потребителят изпраща до Доставчика поръчката си и дава изричното си съгласие за сключване на договор за дистанционна продажба по смисъла на Закона за защита на потребителя.

2.6. След получаване на поръчката на посочения от Потребителят e-mail се получава потвърждение на поръчката от страна на Доставчика и с получаването му договорът за дистанционна продажба на стоки е сключен.

2.7. Срокове на доставка:

За гр. София- 1-5 работни дни

За всички останали градове в България- до 1-5 работни дни.

За Гърция от 1 - 7 работни дни

За Македония от 1 - 7 работни дни

За други държави ние ще информираме клиентите за дните и времето за доставка.

В случай на липса на склад на даден продукт, ние ще информираме клиента за сроковете на доставка.

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти плюс цената на услугата по доставка. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна. При допуснати технически грешки при публикуване на цените Доставчикът има правото да развали договора за продажба и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя. Доставчикът се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена.

2. В случей при плащане при доставка, клиентът ще бъде информиран за крайната сума за доставка чрез сайта.

3. Ако заплащането ще се изрършва по друг начин, а не при доставка, клиентът трябва да избере начина, като разходите по доставката ще се оревеждат на Diani autodesign Ltd.

 V. РЕКЛАМАЦИИ И ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

1. Рекламация на закупените и получени стоки може да се извърши в случай, че стоката има фабричен дефект или дефект в следствие на транспорта. Дефектът се установява при получаване на стоката и разопаковането й в присъствието на куриера. В този случай Доставчикът възстановява на Потребителя цялата заплатена цена.  

2. Съгласно Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 30 работни дни от датата на закупуването й. За целта закупената стока трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид. Разноските за връщането на стоките са за сметка на Потребителя.

VI. РАЗРЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛ СПОР

1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, Потребителят има право да отправи спорните въпроси към Доставчика на посочения за кореспонденция адрес.

2. При невъзможност спорът да се разреши доброволно, то всяка от страните може да го отнесе към компетентния български съд.Снимките и информацията на сайта са собственост на фирма Diani autodesign Ltd. и не могат да бъдат използвани от други лица, освен ако няма специачна договорка със същата.

 


Compare