Αποστολές και επιστροφές

Aποστολή 

Τα πακέτα συνήθως αποστέλλονται εντός 2 ημερών από την παραλαβή της πληρωμής και αποστέλλονται μέσω ταχυμεταφορών με κωδικό παρακολούθησης.

Το κόστος αποστολής περιλαμβάνει τέλη διεκπεραίωσης και συσκευασίας, καθώς και τα έξοδα αποστολής. Τα τέλη συσκευασίας είναι προκαθορισμένα, ενώ τα τέλη μεταφοράς, ποικίλλουν ανάλογα με το συνολικό βάρος της αποστολής. Σας συμβουλεύουμε να ομαδοποιήσετε τα αντικείμενα σας σε μια παραγγελία. Για δύο ξεχωριστές παραγγελίες ξεχωριστά, και τα τέλη αποστολής θα ισχύουν για καθένα από αυτά. Το πακέτο σας θα αποσταλεί με δική σας ευθύνη, αλλά λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία εύθραυστων αντικειμένων.


Compare