ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για τους κανόνες για τη λειτουργία και τη χρήση των υπηρεσιών που παραχωρούνται στην ιστοσελίδα http://dianibg.com/eshop/ από κάθε ένα πελάτη - χρήστη.

Κάθε χρήστης δεσμεύεται από τους κανόνες των παρόντων γενικών ορών για ολόκληρη την περίοδο της χρήσης της ιστοσελίδας, από την αρχική είσοδο μέχρι και την έξοδο από την ιστοσελίδα 

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1.1. http://dianibg.com.eshop/ είναι ιστοσελίδα για ηλεκτρονικό εμπόριο σύμφωνα με το Νόμο περί του ηλεκτρονικού εμπορίου.

1.2 Η ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης DIANI AUTODESIGN EOOD, με διεύθυνση την οδ. Ροσά αριθ. 2 ορ.1 διαμ.5 Νομός ΣΟΦΙΑΣ, πόλη ΣΟΦΙΑ Τ.Κ.1138, και πραγματοποιεί τη δραστηριότητά της σύμφωνα με την ισχύουσα βουλγαρική νομοθεσία.

1.3. Η εταιρεία πραγματοποιεί την εμπορική της δραστηριότητα στη διεύθυνση: οδ. Σάμοκοβσκο σοσέ αριθ. 122 α

1.4. Για την αλληλογραφία οι χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παρακάτω τηλέφωνα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 00359879063776, info@dianibg.com[email protected]

1.5. η εταιρεία είναι καταχωρημένη στο Εμπορικό μητρώο της Υπηρεσίας Καταχωρήσεων και είναι εγγεγραμμένη ως διαχειρίστρια προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το Νόμο περί της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

1.6. Η εταιρεία είναι καταχωρημένη βάσει του Νόμου περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

II. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1.  Αποδοχή των Γενικών ορών και εφαρμοστέο δίκαιο.

1.1. Με την εισαγωγή στην ιστοσελίδα www.dianibg.com/eshop ο χρήστης συμφωνεί ότι, αποδέχεται εξ'ολοκλήρου και υποχρεούται να τηρεί αυτούς τους Γενικούς όρους.

1.2 Οι γενικοί όροι αυτοί δεσμεύουν τον Προμηθευτή και τον Χρήστη, ο οποίος χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και όταν πραγματοποιεί ηλεκτρονικό εμπόριο και πώληση εμπορευμάτων εξ' αποστάσεως

1.3. Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους Γενικούς όρους μονόπλευρα, καθώς για τον Χρήστη ισχύουν οι διατυπώσεις των Γενικών ορών και προϋποθέσεων που ισχύουν κατά τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης.

1.4. Οι πλευρές συμφωνούν ότι, για τα θέματα σχετικά με την υπογραφή του συμβολαίου περί ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εκτέλεση, μη εκτέλεση, δικαιώματα και υποχρεώσεις, ευθύνη για επιστροφές και όλα τα άλλα δικαιώματα, υποχρεώσεις και σχέσεις, οι οποίες προκύπτουν σχετικά με την Ιστοσελίδα και τη χρήση της, την παραχώρηση και την τήρηση πληροφοριών από και στην ιστοσελίδα, εφαρμόζεται το βουλγαρικό δίκαιο.  

2. Εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται.

2.1. Η προστασία των παραχωρηθέντων από τον Χρήστη προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από την τήρηση των κανόνων του Νόμου περί της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (ΝΠΠΔ) και των κανόνων που δημιούργησε η Επιτροπή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2.2. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία λαμβάνει ο Προμηθευτής από τον Χρήστη κατά την παραγγελία, καθώς και σχετικά με οποιαδήποτε άλλη χρήση της ιστοσελίδας θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών - αποδοχή και εκτέλεση παραγγελιών, παροχή πληροφοριών με τη μορφή ενημερωτικού δελτίου και σύνδεση με τους καταναλωτές σε περίπτωση προβλημάτων που προκύπτουν σχετικά με την παραγγελία. Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι, τα εν λόγω δεδομένα δεν θα παραχωρούνται με καμία μορφή σε τρίτους και δεν θα χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, διαφορετικούς από τους παραπάνω αναφερόμενους. Οι χρήστες, οι οποίοι έχουν εγγραφεί για το ενημερωτικό δελτίο μας, μπορούν να διακόψουν τη συνδρομή του ανά πάσα στιγμής.

ІІІ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

  1. Οι παραγγελίες γίνονται δεκτές στην Ιστοσελίδα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων και των επισήμων αργιών. Κάθε προϊόν παρουσιάζεται με μια ή περισσότερες φωτογραφίες. Σε περίπτωση που στη φωτογραφία υπάρχουν περισσότερα από ένα αντικείμενα από διαφορετικές ομάδες, ο Χρήστης πρέπει να έχει υπόψη ότι, μόνο το προϊόν, το οποίο είναι από την αντίστοιχη ομάδα, είναι αντικείμενο πώλησης και η τιμή αναφέρεται αποκλειστικά σ' αυτό και όχι στα υπόλοιπα προϊόντα, τα οποία παρουσιάζονται με σκοπό να παρουσιάσουν το προϊόν σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Όταν στη φωτογραφία παρουσιάζονται μερικά προϊόντα από μια ομάδα, όλα τα προϊόντα είναι αντικείμενο της πώλησης και η τιμή που εμφανίζεται είναι συνολική για όλα τα στοιχεία.

2.1. Για να παραγγείλει το προϊόν που επέλεξε, ο Χρήστης πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει τα σημειωμένα με αστεράκι * πεδία.

2.2. Όταν κάνει παραγγελία, ο Χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τη διεύθυνση, την οποία θα χρησιμοποιηθεί για να αποσταλεί η παραγγελία, το ονοματεπώνυμό του, e-mail, τηλέφωνο (α) επικοινωνίας.

2.3. Για λόγους ευκολίας του Χρήστη τα προϊόντα χωρίζονται σε κατηγορίες και ομάδες. Όταν στον Χρήστη αρέσει κάποιο είδος, αυτός μπορεί να το προσθέσει στο καλάθι και έτσι πηγαίνει στο επόμενο βήμα της παραγγελίας του προϊόντος.

2.4. Μόλις ο Χρήστης ολοκληρώσει την ανασκόπηση και την επιλογή των ειδών, μπορεί να εισέλθει στο μενού "Το καλάθι μου" και να δει τα προϊόντα που πρόσθεσε. Εκεί θα δει τα προϊόντα με τη φωτογραφία τους, την τιμή μονάδας, την ποσότητα που συμπλήρωσε και την τελική τιμή πληρωμής. Από εκεί ο Χρήστης έχει δυνατότητα να περάσει στην παραγγελία, να συνεχίσει με τα ψώνια ή να κάνει ενημέρωση των προϊόντων στο καλάθι του. Εάν επιλέξει να συνεχίσει με τα ψώνια, ο Χρήστης επιστρέφει στο μενού με τα προϊόντα, όπου έχει τη δυνατότητα να προσθέσει και άλλα προϊόντα στα ήδη επιλεγμένα. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει το κουμπί "Ενημερώστε τα προϊόντα σας στο καλάθι σας", του παρέχεται η δυνατότητα να διορθώσει τα επιλεγμένα προϊόντα και ποσότητες

2.5. Με το πάτημα του κουμπιού "Παρήγγειλε", ο Χρήστης αποστέλλει την παραγγελία του προς τον Προμηθευτή και δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του για την υπογραφή σύμβασης για την πώληση εξ' αποστάσεως κατά την έννοια του Νόμου περί της προστασίας του καταναλωτή.

2.6. Μετά την παραλαβή της παραγγελίας στο αναφερόμενο από τον Χρήστη e-mail, ο Προμηθευτής λαμβάνει επιβεβαίωση της παραγγελίας και με την παραλαβή του συνάπτεται η σύμβαση για την πώληση εξ' αποστάσεως.

2.7. Προθεσμίες παράδοσης:

Για την πόλη Σόφια - 1-5 εργάσιμες ημέρες

Για όλες τις υπόλοιπες πόλεις της Βουλγαρίας - μέχρι 1-5 εργάσιμες ημέρες.

Για την Ελλάδα από 1 - 7 εργάσιμες ημέρες

Για την Μακεδονία από 1 - 7 εργάσιμες ημέρες

Για άλλες χώρες εμείς θα ενημερώσουμε τους πελάτες για την ημέρα και την ώρα παράδοσης.

Σε περίπτωση έλλειψης ορισμένου προϊόντος στην αποθήκη, εμείς θα ενημερώσουμε τον πελάτη για τις ημερομηνίες παράδοσης.

IV. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Η τελική τιμή της παραγγελίας υπολογίζεται ως άθροισμα των τιμών των παραγγελθέντων προϊόντων συν το κόστος της υπηρεσίας της παράδοσης. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και δεν υπόκεινται σε αλλαγές. Σε περίπτωση που υπάρχουν τεχνικά λάθη κατά τη δημοσίευση των τιμών, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και δεν οφείλει αποζημίωση στον Χρήστη κατά κανένα τρόπο. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό, εάν έχει προπληρωθεί.

2. Σε περίπτωση πληρωμής κατά την παράδοση, ο πελάτης θα ενημερωθεί για το τελικό ποσό της παράδοσης μέσω της ιστοσελίδας.

3. Σε περίπτωση που η πληρωμή θα γίνει με διαφορετικό τρόπο και όχι με την παράδοση, ο πελάτης πρέπει να επιλέξει τον τρόπο, καθώς τα έξοδα αποστολής .

 V. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

1. Επιστροφές των αγορασμένων και ληφθέντων προϊόντων μπορεί να γίνουν δεκτές σε περίπτωση που το προϊόν έχει κατασκευαστικό ελάττωμα ή ελάττωμα αποτέλεσμα της μεταφοράς. Το ελάττωμα διαπιστώνεται κατά την παραλαβή του προϊόντος και την αποσυσκευασία παρουσία του κούριερ. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής επιστρέφει στον Χρήστη το σύνολο του καταβληθέντος τιμήματος

2. Σύμφωνα με το νόμο περί της προστασίας των καταναλωτών, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το αγορασμένο προϊόν εντός των 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αγοράς του. Για το σκοπό αυτό το αγορασμένο προϊόν πρέπει να είναι στην πρωτότυπη συσκευασία του, χωρίς ίχνη της χρήσης ή την παραβίαση της εμπορικής εμφάνισης. Τα έξοδα για την επιστροφή των προϊόντων είναι για λογαριασμό του Χρήστη.

VI. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Σε περιπτώσεις που προκύπτουν σχετικά με εκκρεμή ζητήματα, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να απευθύνει τα αμφιλεγόμενα ζητήματα προς τον Προμηθευτή στην αναφερόμενη για την αλληλογραφία διεύθυνση.

2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα η διαφορά να διευθετηθεί οικιοθελώς, κάθε μια από τις πλευρές μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο βουλγάρικο δικαστήριο.

Οι φωτογραφίες και οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Diani autodesign Ltd.  Και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλα πρόσωπα εκτός εάν υπάρχει ειδική συμφωνία με αυτήν.


Compare